Baki-Dou (2018), Chapter 43: Versus Sekiwake Shishimaru